Генератор на сликa за Front-end Meetup Skopje

Внесете гo редниот број, датумот и времето на средбата и кликнете на „Сними“ за да зачувате PNG. Можете да ја прилагодите и бојата на основата на сликата или пак да изберете боја по случаен избор.

Со секое повторно вчитување на страницата се менува и изборот на бои.

Front-end-средба #10

FEMUSK symbol

..., 19 часот

хаклаб КИКА

Ажуриран приказ на сликата што би ја снимиле